Znani zmagovalci Hoferjevega kreativnega natečaja Mladi upi - Danes za jutri

Anja Mrevlje 12.04.2016
Hofer

Pri Hoferju si v okviru projekta Danes za jutri vsak dan prizadevajo ponujati najvišjo kakovost izdelkov, a hkrati skrbeti za svetlo prihodnost našega planeta. Zavedajo se, da tisti, ki ima veliko moč, nosi tudi veliko odgovornost. Zato prevzemajo odgovornost in že vrsto let trajnostno pristopajo k procesom, ki vplivajo na njihove kupce, partnerje, sodelavce, okolje in družbo. Svoje aktivnosti so združili pod iniciativo Danes za jutri, s pomočjo katere javnost opozarjajo na izzive, ki se tičejo širše družbe. 

Z namenom na iniciativo Danes za jutri opozoriti mlade so razpisali kreativni natečaj Mladi upi - Danes za jutri. Sodelovali so mladi kreativci do 28 let, ki so morali s prijavljenim delom na domiseln način skozi oglas in pozitivno sporočilo spodbuditi k razmišljanju in odgovornemu odnosu do okolja, porabe energije, skrbi za zdravje in sočloveka. Oglas je moral soočiti s spoznanjem, da so posledice malomarnosti za družbo lahko usodne.


 Vsa dela, ki so prispela pravočasno in so ustrezala pogojem (42) so bila razstavljena na 25. SOF-u v Portorožu.

Strokovna komisija je izmed teh izbrala najboljša: 

  • 1. mesto: Ana Kompara, ki je za nagrado prejela iPhone 6 ter polno kotizacijo za SOF 2017.  
  • 2. mesto: Tina Červan in Tadej Prezelj, ki sta za nagrado prejela Hoferjeve bone za nakup v višini 200 €. 
  • 3. mesto: Katarina Šeme, ki je za nagrado prejela Hoferjeve bone za nakup v višini 100 €. 
  • Finalist: Miha Leskovar.  
  • Finalist: Rok Malovrh.  
  • Posebna omemba za grafični dosežek: Nina Rojc

Nagrajena dela si je mogoče ogledati na Facebook strani Hofer Slovenija. Več o projektu Danes za jutri Projekt Danes za jutri obsega pet podpornih stebrov: surovine, varovanje okolja, zdravje, ljudje in zaupanje. Z usmerjenimi aktivnostmi podjetje Hofer skozi iniciativo aktivno vključiti tako svoje zaposlene, partnerje in dobavitelje, kot tudi svoje kupce. Slogan Danes za jutri so izbrali iz prepričanja, da lahko vsak od nas deluje na trajnosten način in da lahko s skupnimi močmi dosežemo več. Več o projektu na www.hofer.si/daneszajutri.

Foto: Marko Očko

Izbor urednika