#TukajSemSlišiteMe - globalna pobuda podjetja Mars

CITYLIFE 26.11.2021
foto3vanja-vagić-mars

#TukajSemSlišiteMe je globalna pobuda podjetja Mars, ki spodbuja spremembe na področju neenakosti spolov ter podpira peti cilj Združenih narodov za trajnostni razvoj. Pobuda je del kampanje Polni potencial (angl. Mars Full Potential), ki je del Mars platforme za ukrepanje na področju enakosti spolov, katere cilj je opolnomočiti ženske in odpraviti razlike med spoloma na delovnih mestih, v skupnostih. Nedavno je podjetje Mars tudi predstavilo izsledke globalne raziskave #HereToBeHeard, ki je navdihnila 10.319 žensk iz 88 držav, da opozorijo na problematiko opolnomočenja glasov žensk, ki se jih pogosto presliši in pozovejo k sistemskim rešitvam.
Vanja Vagić, vodja korporativnih zadev, Mars Multisales UBBAI
Kaj moramo spremeniti, da bo več žensk lahko doseglo svoj polni potencial?
Verjamemo, da se svet, ki si ga želimo jutri, začne s tem, kako poslujemo danes. Kot vodilno svetovno podjetje imamo vlogo pri ustvarjanju bolj vključujoče družbe, v kateri lahko vsi uspemo. Podatki jasno kažejo, kako pomembna je enakost spolov. Ko imajo ženske možnosti, da dosežejo svoj polni potencial, to prinaša merljive koristi podjetjem, skupnostim in celotnemu gospodarstvu:

 • Po raziskavah McKinseyja in Svetovne banke so podjetja z veliko raznolikostjo spolov na vseh ravneh na delovnem mestu uspešnejša.
 • V skupnostih, ki se ukvarjajo z oskrbo, ženske predstavljajo skoraj polovico svetovne kmetijske delovne sile, hkrati pa opravljajo neplačano delo in skrbijo za svoje družine. Svetovna banka navaja, da ženske, ko zaslužijo dohodek, običajno do 90 odstotkov vložijo nazaj v svoje družine in skupnosti.
 • Na trgu ženske ustvarjajo in nadzorujejo več kot četrtino svetovnega bogastva - približno 20 bilijonov ameriških dolarjev - in sprejemajo več kot 70 odstotkov odločitev o nakupu blagovnih znamk.

Kdo je sodeloval v razsikavi?
Svoje zgodbe je delilo več kot 10.000 žensk iz 88 držav, med njimi tudi 1.268 sodelavk podjetja Mars, ki predstavljajo različne narodnosti, starosti, spolne usmerjenosti in življenjske izkušnje. Njihovi glasovi skupaj izpostavljajo področja, ki zahtevajo več pozornosti in ukrepanja, ter ponujajo konkretne zamisli, kako lahko tudi podjetja naredijo spremembe, da bo lahko več žensk doseglo svoj polni potencial. Medtem ko gre pri tej kampanji predvsem za slišati žensk po vsem svetu v njihovih edinstvenih okoliščinah, podjetje Mars ta spoznanja uporablja za določanje prednostnih ukrepov, ki jih lahko izvede na svojih delovnih mestih, v ustreznih skupnostih dobaviteljev in na trgu.

Kaj so ženske povedale?
Ženske so pozivale k spremembam na individualni in družbeni ravni, pri čemer je večina žensk v svojih odgovorih omenila vsaj štiri od osmih tem. Med osmimi temami so tri najpomembnejše (konec sistemske diskriminacije in škodljivih spolnih stereotipov [80 %], enake poklicne možnosti [79 %] in večja moč odločanja [65 %]) močno odmevale pri večini žensk, ki so odgovorile, ne glede na njihovo starost, narodnost, spolno usmerjenost, invalidnost, izobrazbo, geografska lega ali delovni status. Preostalih pet tem je bilo pogostejših glede na določene značilnosti (npr. geografska lega, starost, etnična pripadnost, spolna usmerjenost, poklic itd.)

Medtem ko osem tem predstavlja priložnosti za določene programske ali politične spremembe, je analiza podatkov razkrila še en trend: vlogo moških pri doseganju enakosti spolov. Večina žensk (71 %) je navedla moške kot oviro ali zaveznika pri doseganju polnega potenciala. Ženske so jasno pozvale moške, naj se spremenijo in prevzamejo odgovornost za škodljiva in diskriminatorna dejanja proti ženskam. Poudarjale so, da morajo moški okrepiti vlogo doma in prevzeti svoj delež gospodinjskega in skrbstvenega dela, spregovoriti na delovnem mestu, ko slišijo žaljive pripombe, in dati prostor, da se slišijo glasovi žensk.

Kakšna so priporočila za podjetja na podlagi ugotovitev raziskave #HereToBeHeard, da bi lahko več žensk doseglo svoj polni potencial? Kaj je mogoče storiti?
Teme, o katerih so govorile ženske, zajemajo vse vidike življenja žensk in njihovega socialno-ekonomskega položaja. Za njihovo uresničitev bodo morali sodelovati vlade, podjetja, civilne družbe in vsi posamezniki, da bi spodbudili spremembe. Načini, s katerimi lahko različni akterji podpirajo ženske pri doseganju njihovega polnega potenciala, so različni, vendar lahko skupaj in v velikem obsegu spodbudijo pomembne kulturne spremembe.

Na podlagi ugotovitev raziskave #HeretoBeHeard je BSR v sodelovanju s strokovnjaki za enakost spolov iz organizacije CARE, združenja Unstereotype Alliance in Inštituta Geene Davis za spol v medijih pripravil osem priporočil za odpravo ovir, za katere ženske pravijo, da jim preprečujejo, da bi dosegle svoj polni potencial. 

 • Uresničite uravnoteženo vodenje po spolu. 
 • Sprejmite prožno delo. 
 • Povečajte starševski dopust. 
 • Podprite učenje, ki je enakopravno glede na spol. 
 • Podpirajte telesno in duševno zdravje žensk. 
 • Prizadevajte si za preprečevanje nasilja na podlagi spola in se nanj odzovite. 
 • Moški postanejo zavezniki. 
 • Blagovne znamke zavzamejo stališče.

Čeprav so podjetja glavne zainteresirane strani, ki jih imajo v mislih ti ukrepi, imajo pomembno vlogo tudi vlade, skupine civilne družbe in vsak od nas. Ta priporočila so izhodišče, ki naj bi organizacijam pomagala pri sodelovanju z ženskami pri oblikovanju in izvajanju konkretnih ukrepov, ki upoštevajo potrebe in življenjske izkušnje žensk, vključno z ženskami iz LBTQ+ skupnost in invalidnimi ženskami.

Kaj sledi za vaše podjetje?
Naša kampanja #HereToBeHeard je bila namenjena poslušanju različnih pogledov in življenjskih izkušenj žensk po vsem svetu. V Marsu smo bili ganjeni nad močjo teh glasov in hvaležni za vsako žensko, ki je prispevala svoja spoznanja. Ko razmišljamo, kako kot globalno podjetje izkoristiti svoj vpliv in doseg, nam ta raziskava in, kar je še pomembneje, glasovi teh 10.000 žensk pomagajo oblikovati naše prednostne naloge in naložbe.

Od predstavitve platforme Polni potencial leta 2020 še naprej spodbujamo enakost spolov z usmerjenimi ukrepi na naših delovnih mestih, v skupnostih dobaviteljev in na trgu. S sporočilom #HereToBeHeard smo izpostavili, da je treba opraviti še veliko dela, ki temelji na trdnih temeljih, ki smo jih ustvarili z našimi sodelavci in mrežo deležnikov.

Nobeno od teh del ni mogoče opraviti samo, zato še naprej širimo ciljne strokovne organizacije, neprofitne skupine, vladna združenja in druge partnerje, s katerimi sodelujemo, da bi skupaj dosegli večji učinek, v večjem obsegu in hitreje.

Svet, ki si ga želimo jutri, se začne s tem, kako poslujemo danes. Kampanja #HereToBeHeard je povečala našo osredotočenost na svet, v katerem lahko vsi uspemo in v katerem je družba vključujoča - in zavezani smo, da bomo še naprej ukrepali, da se to uresniči.

Mogoče te zanima tudi?

preberi povezane vsebine

Izbor urednika