Slovenski ELES med najboljšimi na svetu zasedel prvo in drugo mesto

CITYLIFE 21.10.2020
eles

Mednarodno združenje ISGAN (»International Smart Grids Action Network«) je razglasilo prejemnike nagrade za odličnost na področju inovacij, integracij in preobrazbe sistemov pametnih omrežij. Kaj je bila tema letošnjega razpisa in kateri projekti so osvojili nagrado?

Tema letošnjega razpisa je bila digitalizacija na svetovni ravni, ki omogoča opolnomočenje potrošnikov (»Digitalization enabling Consumer empowerment«). Med prijavitelji s celega sveta je projekt demonstracije pametnih omrežij in pametnih skupnosti (projekt NEDO) osvojil nagrado za najboljši projekt v letu 2020 (»Winner«), medtem ko je bil projekt FutureFlow razglašen za drugi najboljši projekt na svetu (runner-up). V imenu konzorcija projekta NEDO, ki ga sestavljajo japonska agencija NEDO, Hitachi in ELES, je nagrado prevzela japonska agencija NEDO, v imenu konzorcija projekta FutureFlow, ki ga sestavlja dvanajst partnerjev iz osmih držav, pa družba ELES. Prvič v zgodovini podeljevanja se je zgodilo, da je ena družba prejela kar dve nagradi.

Kaj menite, da je poleg izjemno višjega ugleda, ki ga prineseta prvi dve svetovni nagradi združenja ISGAN, tudi dobrobit takšne nagrade in priznanja pri takih projektih?

ELES je s tem dobil veliko potrditev svojih prizadevanj v mednarodnem merilu. Gre za po moji oceni težko ponovljiv uspeh katere koli institucije iz držav članic EU. Ključna prednost je mednarodni ugled na zavidljivi ravni. Družbe z ugledom pridobijo najboljši kader, najboljše poslovne partnerje, konkurenčno prednost, strokovne potrditve ipd.

Kdaj se je družba ELES odločila za vključitev v projekt NEDO?

Za vključitev v projekt NEDO se je družba ELES odločila konec leta 2015, ko so japonski partnerji zaradi neodzivnosti slovenske strani že skorajda opustili idejo o izvedbi NEDO v Sloveniji. Tako se projekt odvija na številnih lokacijah po Sloveniji, vanj pa so vključeni tudi številni slovenski deležniki (podjetja za distribucijo električne energije, ponudniki rešitev, raziskovalne ustanove in uporabniki). Z integriranimi in centralno vodenimi rešitvami v oblaku, ki jih uvajamo v okviru projekta NEDO, bomo bolje izkoristili obstoječe omrežje, odjemalci bodo dobili višjo kakovost dobave električne energije ter možnost aktivnega delovanja na trgih z električno energijo in sistemskimi storitvami.

Kako se vaše vodenje družbe ELES odraža rezultativno?

Od oktobra 2009, ko sem se zaposlil na ELES na mestu namestnika glavnega direktorja, od oktobra 2013, ko sem prevzel vodenje ELES, do danes smo za našo državo, za končne porabnike električne energije v naši državi ustvarili za neverjetnih 449,3 mio eur pozitivnih učinkov/prihrankov. Prihranki so takšni, da si jih v slovenski elektroenergetiki niti v slovenski družbi ni možno predstavljati. Mogoče bo zapis v nadaljevanju izzvenel samohvalno. Vendar, brez jasno postavljenih ciljev, iskanja priložnosti, usmerjanja sodelavcev, zasledovanja etapnih ciljev in še česa teh rezultatov ne bi bilo. Rezultati niso plod monopolnega položaja, zakonskih predpisov, usmeritev resornih ministrstev. Izhajajo iz kompetenc zaposlenih na ELES, iz njihovega poznavanja elektroenergetskega prenosnega sistema kontinentalne Evrope, predvsem pa želje nas, zaposlenih, da dosegamo uspehe. Torej, če bi želel zveneti »sodobno populistično«: zaposleni na ELES smo si v zadnjih šestih letih zaslužili za prihodnjih 13 let plače, ne da slovenski končni porabnik plača 1 EUR!Na sliki od leve proti desni: Mag. Gregor Omahen, Mag. Uroš Salobir, Mag. Aleksander Mervar, Mag. Darko Kramar 

Kateri so ključni raziskovalni in investicijski projekti družbe ELES na področju pametnih omrežij?

Projekti pametnih omrežij so naša vstopnica za začetek uvajanja trajnostne strategije delovanja ELES, usklajene s pričakovanji, smernicami tako EU kot naše države. Pomenijo, da bo ELES tudi v spremenjenem, drugače koncipiranem elektroenergetskem sistemu države in Evrope, sposoben nemoteno in kakovostno izvajati svoje poslanstvo. Uvajanje inovativnih rešitev nam bo omogočilo ne le uspešno soočenje z izzivi prehoda v nizkoogljično družbo ter s tem uresničevanje podnebnih in energetskih ciljev Evropske unije (EU) do leta 2030, temveč tudi razvoj novih poslovnih modelov tako ELES kot skupine ELES. V letu 2019 smo uspešno zaključili največji razvojno-raziskovalni projekt s področja pametnih omrežij, FutureFlow, skladno s terminskim planom vodimo projekta NEDO in SincroGrid, projekt elektromobilnosti E8 je prešel v izvedbeno fazo. Tem projektom lahko prištejemo še niz drugih projektov s tega področja.

Kako potekajo dela na daljnovodu Cirkovce-Pince, ki bo olajšal dostop do vzhodnih trgov z električno energijo in dolgoročno prinesel ugodnejše cene električne energije za slovenske odjemalce? 

Investicija se je prevesila v zadnjo, izvedbeno fazo. V letu 2019 smo zaključili z javnimi razpisi in podpisi pogodb za izvedbo rekonstrukcije/dogradnje RTP Cirkovce, dela se izvajajo skladno s terminskim planom. Jeseni 2018 smo se prijavili na razpis za podelitev nepovratnih sredstev sklada CEF. Prijava je bila izjemno uspešna, saj smo pridobili kar 48,2 mio EUR nepovratnih sredstev. Gradnja daljnovoda se je začela v juliju 2020 in se bo zaključila nekje v začetku leta 2022. Z izgradnjo tega daljnovoda bo dosežen pomemben strateški cilj slovenske elektroenergetike – povezana bo z vsemi sosednjimi državami, čezmejne termične prenosne zmogljivosti bodo dosegle petkratnik končne porabe električne energije v naši državi.

Ste večkratni prejemnik nagrade za najboljše letno poročilo, ki jo vsako leto podeljuje časnik Finance. Kaj za vas pomeni takšno priznanje?

Družba ELES je lani na strokovnem tekmovanju Akademije Finance za Najboljše letno poročilo zmagala v kategoriji Najboljše letno poročilo med velikimi podjetji (ki niso subjekti javnega interesa) ter v kategoriji Najboljše letno poročilo v obvladovanju tveganj in korporativnem upravljanju. Predlani smo zmagali v kategoriji Najboljše letno poročilo med velikimi podjetji. Nagrade so posledica dejstva, da smo bili med prvimi, ki so se lotili celovitega poročanja, ki je obsežnejše, zahtevnejše in zamudnejše. Slednje dosledno nadgrajujemo in jih razvijamo v smeri trajnostnega poročanja. Tudi poročilo za leto 2019 vsebuje določene novosti, vsebinsko in oblikovno pa je, po moji oceni, kvalitetna nadgradnja nagrajenih letnih poročil za leto 2017 in 2018.

Ste prvo podjetje iz Slovenije, ki je bilo nagrajeno s strani »strogih in vodilnih Islandcev«, za kaj gre?

Družba ELES je bila prvič nominirana kot finalistka za mednarodno nagrado CHARGE; nagrado podeljujejo družbam v različnih energetskih panogah, ki so z znamko vzpostavile vzorno komunikacijo s svojimi deležniki. Na mednarodni konferenci CHARGE Energy branding, ki je potekala septembra 2019 v Reykjaviku na Islandiji, so razglasili vodilne družbe v energetiki, ki so bile izbrane s strani mednarodne komisije visoko cenjenih strokovnjakov. Konferenca, ki je edina na svetu posvečena komuniciranju, marketingu in brandingu v energetiki, je iz ožjega izbora nominirancev, ki so bili razdeljeni v osem kategorij, izbrala po tri finaliste. V kategoriji sistemskih operaterjev je nominacijo ter zatem uvrstitev v finale za zmagovalca prejel ELES, ki je v finalu tekmoval z Elering (Estonija) in National Grid ESO (Velika Britanija). ELES je tako prva slovenska družba, ki je bila skupaj z Elering in NGESO nominirana za mednarodno nagrado. Slednje podeljujejo družbam v različnih energetskih panogah, ki so skozi znamko vzpostavile vzorno komunikacijo s svojimi deležniki.

Kateri izzivi bodo obarvali vaš jutri?

Pred elektroenergetiko so številni izzivi iz področja uvajanja razpršenih proizvodnih virov, praviloma na obnovljive vire energije, pojavljajo se prvi hranilniki električne energije, uvajajo se novi tržni produkti, pričakuje se razvoj vodikovih tehnologij, na trg prihajajo novi ponudniki z novimi tržnimi produkti, med njimi tudi ponudniki sistemskih storitev. Pri vseh teh že izvedenih spremembah in tistih, ki še prihajajo, je za ELES glavna dilema, kako dopolniti, nadgraditi svoj prenosni sistem, da bo kos vsem tem izzivom. A prepričan sem, da bomo opravili vzorno, kakor do sedaj.Od oktobra 2009, ko se je mag. Aleksander Mervar zaposlil v družbi ELES na mestu namestnika glavnega direktorja, ter zatem od oktobra 2013, ko je prevzel vodenje družbe ELES, do danes, je družba ELES za končne porabnike električne energije ustvarila za neverjetnih 449,3 milijona EUR pozitivnih učinkov/prihrankov. V sedmih letih je ELES pripeljal do najbolj inovativnih projektov v naši in mednarodni regiji, po kvaliteti in uspešnosti izvedbe dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja pa uvrstitve v sam mednarodni vrh. Ne le, da s poslovanji v zadnjih letih dosega mednarodno zavidljive rezultate, s sposobno ekipo je pripeljal tudi največ evropskih sredstev od vseh gospodarskih družb s področja energetike v Sloveniji.

www.eles.si

Izbor urednika

Spletni urednik, Pika Zrim, priporoča